Light mode Dark mode
https://blog.folkdo.com/tully/

รีวิวภาพยนตร์ Tully

หนัง Drama เติมไฟฝันแด่มนุษย์เมีย & มนุษย์แม่ คนที่ลงเอยกับเราในวัยผู้ใหญ่ มักมีคุณสมบัติคือ "คนที่ดี " และมักเป็นคนใน 'ลำดับสำรอง' กล่าวคือ ไม่ได้เป็นคนที่ 'ใช่' ที่สุด ณ ชั่วขณะแรก เร...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..