Light mode Dark mode
https://blog.folkdo.com/sayoasa/

Sayoasa – หนุ่มสาวเอย พวกเธอไม่ได้เป็นอมตะ

หนุ่มสาวเอย...พวกเธอไม่ได้เป็นอมตะ #คำสัญญาก็เช่นกัน   กล่าวได้ว่า ไม่บ่อยนักที่ผมจะสัมผัสถึงพลังจากอนิเมะได้มากมายขนาดนี้ Sayoasa ควรค่าแก่การเป็นอนิเมะแห่งปีอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่ภาพ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..