Light mode Dark mode
https://blog.folkdo.com/all-the-money-in-the-world/

รีวิวภาพยนตร์ All The Money In The World

ของแถมของความรวย หนังเล่าเรียงลำดับเหตุการณ์ true story และอิงชีวประวัติ ทำให้เห็น personality ของตัวละครในตระกูลนี้ชัดดี เหมือนไปอยู่บ้านเดียวกัน ถึงแม้ปูเข้าเรื่องเนิบช้า แต่ All The Money In Th...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..